• تلفن: 02155280105
 • ایمیل: info@akronwood.ir
 • ساعات کاری: 08:00-20:00

جدول قیمت

ام دی اف با مغز جی وان

تومان 360000 کلی

 • 3 سانت
 • ام دی اف
سفارش دهید

ام دی اف با مغز آرین سینا

تومان 450000 کلی

 • 5 سانت
 • ام دی اف
سفارش دهید

ام دی اف با مغز آرین سینا

تومان 380000 کلی

 • 3 سانت
 • ام دی اف
سفارش دهید

ام دی اف با مغز جی وان

تومان 420000 در ماه

 • 5 سانت
 • ام دی اف
سفارش دهید

پلی وود

تومان 390000 کلی

 • 3 سانت
 • ضد آب
سفارش دهید

پلی وود

تومان 460000 کلی

 • 5 سانت
 • ضد آب
سفارش دهید